Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, 
rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet.
För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om 
du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana 
fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning
till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund 
rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. 
Vara skall återsändas i originalskick med samtliga tillbehör och emballerad enligt 
våra rekommendationer. Vid bristade skick/saknad av material/emballage, innehålles 
20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. I fall varor 
man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i
fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. 
I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt.
För att kunna returnera en vara måste du först kontakta oss för att få ett returnummer. 

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett 
vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid 
från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång 
köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

För att returnera en vara måste du kontakta oss för att ett returnummer.