Tillämplighet

För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt
Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. 
Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv,
vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.
För återförsäljare gäller särskilt avtal.

Beställning

Beställningar kan ske via internet eller mail. Är beställaren 
under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan 
köpet genomföres.  

Frakt

Frakter tillkommer med olika priser på olika produkter

Betalning via kortbetalning eller postförskott (maila oss din order).
Postförskottsbeloppet betalas då paketet hämtas ut.
55 kr tillkommer.

Du kan betala med kort. Ingen avgift tillkommer.

Försenad betalning och ej utlösta paket

För ej utlösta postförskott debiterar vi 150 kr för frakt och administration. 

Leveranstider

I normalfallet levereras beställning inom 3-7 arbetsdagar. Om någon artikel skulle
vara slut så kontaktar vi dig och rådgör hur vi ska hantera ordern. I fall köpare 
anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order
är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor
innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran 
och medför ytterligare fraktkostnad för kund. 

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, vanligtvis Posten.Det är på köparens ansvar att tillse att den 
adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, samt tillser 
att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, 
vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej 
annat avtalats. 

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för 
denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av 
kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det 
pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan 
levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. 

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern 
effektuerats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall 
vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. 
Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter
det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig 
förrän bekräftelse härom mottagits från oss. Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation,
på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation
på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild 
återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa 
Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller 
flera företag avgöres som regel i domstol.